Follow

Submissions from 2023

Link

Prioritised seating arrangement on public transport: A focus on the disadvantaged group, Abubakar Sadiq Abass

Link

Willingness to pay for COVID-19 mitigation measures in public transport and paratransit in low-income countries, Andrew Bwambale, Chinebuli Uzondu, Mohaimanul Islam, Farzana Rahman, Zahara Batool, Paul Isolo Mukwaya, and Zia Wadud

Link

Comparison of station-based and free-floating bikeshare systems as feeder modes to the metro, Long Cheng, Jie Huang, Tanhua Jin, Wendong Chen, Aoyong Li, and Frank Witlox

Link

Deep learning method for risk identification of autonomous bus operation considering image data augmentation strategies, Sijie Cheng and Jiangfeng Wang

Link

Hierarchical optimal control framework to automatic train regulation combined with energy-efficient speed trajectory calculation in metro lines, Zebin Chen, Shukai Li, and Lixing Yang

Link

Using mobile phone big data to identify inequity of aging groups in transit-oriented development station usage: A case of Tokyo, Zhiheng Chen, Peiran Li, YanXiu Jin, Shreyas Bharule, Ning Jia, Wenjing Li, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki, and Haoran Zhang

Link

Framework for Connected and Automated Bus Rapid Transit with Sectionalized Speed Guidance based on deep reinforcement learning: Field test in Sejong City, Seongjin Choi, Donghoun Lee, Sari Kim, and Sehyun Tak

Link

Exploring the drive-by sensing power of bus fleet through active scheduling, Zhuang Dai and Ke Han

Link

Integrated modelling for sustainability assessment and decision making of alternative fuel buses, Noura Elagouz, Nuri C. Onat, Murat Kucukvar, Berk Ayvaz, Adeeb A. Kutty, and Ali Osman Kusakci

Link

An ADMM-based dual decomposition mechanism for integrating crew scheduling and rostering in an urban rail transit line, Tao Feng, Richard M. Lusby, Yongxiang Zhang, Qiyuan Peng, Pan Shang, and Siyu Tao

Link

Efficiency measurement of railway passenger stations through network data envelopment analysis, Seyedeh Ladan Fadaei Foroutan and Shahrooz Bamdad

Link

Mode choice and the first-/last-mile burden: The moderating effect of street-level walkability, Jaehyun Ha, Donghwan Ki, Sugie Lee, and Joonho Ko

Link

Short-term forecasting of origin-destination matrix in transit system via a deep learning approach, Yuxin He, Yang Zhao, and Kwok-Leung Tsui

Link

Electrification transition and carbon emission reduction of urban passenger transportation systems—A case study of Shenzhen, China, Xiaoran Hou, Tao Lv, Jie Xu, Xu Deng, Feng Liu, and Jasmine Siu Lee Lam

Link

DEASeq2Seq: An attention based sequence to sequence model for short-term metro passenger flow prediction within decomposition-ensemble strategy, Hao Huang, Jiannan Mao, Weike Lu, Guojing Hu, and Lan Liu

Link

Optimal electric bus fleet scheduling for a route with charging facility sharing, Jinhua Ji, Yiming Bie, and Linhong Wang

Link

Understanding railway usage behavior with ten million GPS records, Yanxiu Jin, Peiran Li, Zhiheng Chen, Shreyas Bharule, Ning Jia, Jinyu Chen, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki, and Haoran Zhang

Link

What happens next? Exploring women's transport motility through the story completion method, Saakshi Joshi and Ajay Bailey

Link

Investigation of modal integration of bike-sharing and public transit in Seoul for the holders of 365-day passes, Kyoungok Kim

Link

Understanding individual-level travel behavior changes due to COVID-19: Trip frequency, trip regularity, and trip distance, Sujin Lee, Eunjeong Ko, Kitae Jang, and Suji Kim

Link

Zone-based TOD evaluation considering interdependences among criteria and zones, Jen-Jia Lin, Tzu-Yun Lin, Bhadradri Raghuram Kadali, and Saladi S.V. Subbarao

Link

Social and spatial heterogeneities in COVID-19 impacts on individual's metro use: A big-data driven causality inference, Chengcheng Liu and Wenjia Zhang

Link

Multi-scale urban passenger transportation CO2 emission calculation platform for smart mobility management, Jia`nmiao Liu, Junyi Li, Yong Chen, Song Lian, Jiaqi Zeng, Maosi Geng, Sijing Zheng, Yinan Dong, Yan He, Pei Huang, Zhijian Zhao, Xiaoyu Yan, Qinru Hu, Lei Wang, Di Yang, Zheng Zhu, Yilin Sun, Wenlong Shang, Dianhai Wang, Lei Zhang, and Xiqun (Michael) Chen

Link

Social equity impacts of rail transit investments using community perceptions: evidence from Chongqing, Lixun Liu, Adam Dennett, and Robin Hickman

Link

Robust collaborative passenger flow control on a congested metro line: A joint optimization with train timetabling, Yahan Lu, Lixing Yang, Hai Yang, Housheng Zhou, and Ziyou Gao

Link

Decoding customer experiences in rail transport service: application of hybrid sentiment analysis, Dibya Nandan Mishra and Rajeev Kumar Panda

Link

Sustainable development solutions of public transportation:An integrated IMF SWARA and Fuzzy Bonferroni operator, Sarbast Moslem, Željko Stević, Ilija Tanackov, and Francesco Pilla

Link

Adaptive rail transit network operations with a rollout surrogate-approximate dynamic programming approach, Hoa T.M. Nguyen and Andy H.F. Chow

Link

Exploring the factors that affect the defensive driving behavior of bus drivers: the application of TPB and PMT theories, Weiwei Qi, Shufang Zhu, and Wanqing Long

Link

New metro and subjective wellbeing among older people: A natural experiment in Hong Kong, Guibo Sun and Yao Du

Link

Optimization of single-line electric bus scheduling with skip-stop operation, Chunyan Tang, Hudi Shi, and Tao Liu

Link

Environmental sustainability or equity in welfare? Analysing passenger flows of a mass rapid transit system with heterogeneous demand, Varun Varghese, Md. Moniruzzaman, and Makoto Chikaraishi

Link

Exploring the nonlinear effects of built environment characteristics on customized bus service, Jiangbo Wang, Jason (Xinyu) Cao, Kai Liu, and De Wang

Link

Bus ridership and its determinants in Beijing: A spatial econometric perspective, Jiaoe Wang, Yanan Li, Jingjuan Jiao, Haitao Jin, and Fangye Du

Link

Influence of a new rail transit line on travel behavior: Evidence from repeated cross-sectional surveys in Hong Kong, Jingjing Wang, Yi Lu, Yiyang Yang, Jiandong Peng, Ye Liu, and Linchuan Yang

Link

Railway opening and carbon emissions in distressed areas: Evidence from China's state-level poverty-stricken counties, Yongpei Wang, Zhongyu Guan, and Qian Zhang

Link

Time for hydrogen buses? Dynamic analysis of the Hong Kong bus market, Zhuowei Wang, Jiangbo Yu, Guoyuan Li, Chengxiang Zhuge, and Anthony Chen

Link

Exploring influence mechanism of bikesharing on the use of public transportation — a case of Shanghai, Guangnian Xiao, Yu Xiao, Anning Ni, Chunqin Zhang, and Fang Zong

Link

Collaborative optimization of electric bus line scheduling with multiple charging modes, Dong-Fan Xie, Ya-Peng Yu, Guang-Jing Zhou, Xiao-Mei Zhao, and Yong-Jun Chen

Link

Rail train operation energy-saving optimization based on improved brute-force search, Zongyi Xing, Zhenyu Zhang, Jian Guo, Yong Qin, and Limin Jia

Link

Optimizing train stopping patterns for congestion management, Tatsuki Yamauchi, Mizuyo Takamatsu, and Shinji Imahori

Link

COVID-19 moderates the association between to-metro and by-metro accessibility and house prices, Linchuan Yang, Yuan Liang, Baojie He, Hongtai Yang, and Dong Lin

Link

Performance evaluation for demand responsive transport services: A two-stage bootstrap-DEA and ordinary least square approach, Barbara T.H. Yen, Corinne Mulley, and Chia-Jung Yeh

Link

Anger between bus drivers and passengers or among passengers: Development of a bus passenger anger scale (BPAS) and a bus driver anger scale (BDAS), Shi Ye, Qun Chen, and Yi Tang

Link

A theoretical investigation of user acceptance of autonomous public transport, Kum Fai Yuen, Ling Qian Choo, Xue Li, Yiik Diew Wong, Fei Ma, and Xueqin Wang

Link

Understanding mobility inequality through the lens of economic welfare: The difference in willingness-to-pay and actual fare matters, Dapeng Zhang

Link

Integrated optimization of demand-driven timetable, train formation plan and rolling stock circulation with variable running times and dwell times, Yaqiong Zhao, Dewei Li, Yonghao Yin, and Xiaoli Zhao

Link

Introducing social contacts into the node-place model: A case study of Hong Kong, Mingzhi Zhou, Jiali Zhou, Jiangping Zhou, Shuyu Lei, and Zhan Zhao

Link

Structural change and spatial pattern of intentional travel groups: A case study of metro riders in Hong Kong, Mingzhi Zhou and Jiangping Zhou

Link

The spatially varying effects of built environment characteristics on the integrated usage of dockless bike-sharing and public transport, Xiao Zhou, Quanhua Dong, Zhou Huang, Ganmin Yin, Guoqing Zhou, and Yu Liu

Link

How is commute mode choice related to built environment in a high-density urban context?, Pengyu Zhu, Kailai Wang, Shuk-Nuen (Rita) Ho, and Xinying Tan

Link

Examining the associations between urban bus drivers’ rule violations and crash frequency using observational data, Tong Zhu, Dan Qin, and Wenjian Jia

Submissions from 2022

Link

Modeling car ownership and use in a developing country context with informal public transportation, Lara Al Otary, Maya Abou-Zeid, and Isam Kaysi

Link

Differences in railway strategies: The empirical case of private, public-owned, and third-sector railways in Tokyo, Marcelo Altieri, Erza Raskova, and Álvaro Costa

Link

Investigating the impacts of transit-oriented development on transport-related CO2 emissions, F. R. Ashik, M. H. Rahman, and M. Kamruzzaman

Link

Transport mode preferences of university students in post-COVID-19 pandemic, Muhammed Emin Cihangir Bagdatli and Fatima Ipek

Link

Shaping inclusiveness of a transportation system: Factors affecting seat-yielding behavior of university students in public transportation, Farrukh Baig, Dong Zhang, Jaeyoung Lee, and Hongda Xu

Link

Mapping of bus travel time to traffic stream travel time using econometric modeling, Sharmili Banik, Lelitha Vanajakshi, and Darcy M. Bullock

Link

Tradable parking permits as a transportation demand management strategy: A behavioural investigation, Helen X.H. Bao and Joelle Ng

Link

Understanding the perceived behavior of public utility bus passengers during the era of COVID-19 pandemic in the Philippines: Application of social exchange theory and theory of planned behavior, Maela Madel Cahigas, Yogi Tri Prasetyo, Satria Fadil Persada, Ardvin Kester S. Ong, and Reny Nadlifatin

Link

Public transportation vehicle selection by the grey relational analysis method, Gülçin Canbulut, Erkan Köse, and Oğuzhan Ahmet Arik

Link

A statistical study of railway safety in China and Japan 1990–2020, Yuan Cao, Yuntong An, Shuai Su, Guo Xie, and Yongkui Sun

Link

Safety evaluation of urban rail transit operation considering uncertainty and risk preference: A case study in China, Naijie Chai, Wenliang Zhou, and Xinlei Hu

Link

Passively wait for gridlock, or proactively invest in service? Strategies to promote car-to-transit switches among aspirational urbanites in rapidly developing contexts, Sandip Chakrabarti

Link

How do new transit stations affect people's sentiment and activity? A case study based on social media data in Hong Kong, Haoliang Chang, Jianxiang Huang, Weiran Yao, Weizun Zhao, and Lishuai Li

Link

Public Transportation and Social Movements: Learning from the Hong Kong Anti-Extradition Bill Protests, Ho-Yin Chan, Hanxi Ma, and Jiangping Zhou

Link

Exploring non-linear built environment effects on the integration of free-floating bike-share and urban rail transport: A quantile regression approach, Long Cheng, Kailai Wang, Jonas De Vos, Jie Huang, and Frank Witlox

Link

Does bus bunching happen inevitably: The counteraction between link and stop headway deviations?, Guojun Chen, Shuyang Zhang, Hong K. Lo, and Haode Liu

Link

How does interchange affect passengers’ route choices in urban rail transit? – a case study of the Shanghai Metro, Yan Cheng, Xiafei Ye, and Taku Fujiyama

Link

Towards renewable public transport: Mining the performance of electric buses using solar-radiation as an auxiliary power source, Haoqian Chen, Yi Sui, Wen-long Shang, Rencheng Sun, Zhiheng Chen, Changying Wang, Chunjia Han, Yuqian Zhang, and Haoran Zhang

Link

Strategies to Enhance the Resilience of an Urban Rail Transit Network, Jinqu Chen, Jie Liu, Qiyuan Peng, and Yong Yin

Link

Fare adjustment’s impacts on travel patterns and farebox revenue: An empirical study based on longitudinal smartcard data, Ruoyu Chen and Jiangping Zhou

Link

Passenger-oriented traffic management integrating perimeter control and regional bus service frequency setting using 3D-pMFD, Saifei Chen, Hui Fu, Naiqi Wu, Yefei Wang, and Yan Qiao

Link

A resampling approach to disaggregate analysis of bus-involved crashes using panel data with excessive zeros, Tiantian Chen, Yuhuan Lu, Xiaowen Fu, N. N. Sze, and Hongliang Ding

Link

A knowledge graph-based method for epidemic contact tracing in public transportation, Tian Chen, Yimu Zhang, Xinwu Qian, and Jian Li

Link

What factors influence ridership of station-based bike sharing and free-floating bike sharing at rail transit stations?, Wendong Chen, Xuewu Chen, Jingxu Chen, and Long Cheng

Link

Accessing public transportation service coverage by walking accessibility to public transportation under flow buffering, Xiao Chen, Tao Pei, Ci Song, Hua Shu, Sihui Guo, Xi Wang, Yaxi Liu, Jie Chen, and Chenghu Zhou

Link

Unplanned Disruption Analysis and Impact Modeling in Urban Railway Systems, Xin Chen, Zhenliang Ma, and Zhibin Li

Link

Impact of passengers' perceptions of social responsibility activities on the efficacy of PPP urban rail transit projects, Caiyun Cui, Xiaowei Han, Qianqian Zhou, Min Xu, Bo Xia, Martin Skitmore, and Yong Liu

Link

Role of non-motorized transportation and buses in meeting climate targets of urban regions, Deepjyoti Das, Pradip P. Kalbar, and Nagendra R. Velaga

Link

A direct demand model for bus transit ridership in Bengaluru, India, L. Deepa, Abdul Rawoof Pinjari, Sangram Krishna Nirmale, Karthik K. Srinivasan, and Tarun Rambha

Link

Train Operation Curve Optimization for an Urban Rail Interval With Multi-Parameter Adjustment, Lianbo Deng, Min Zhong, Jing Xu, and Guangming Xu

Link

The impact of new metro on travel behavior: Panel analysis using mobile phone data, Yiling Deng and Pengjun Zhao

Link

Illustrating nonlinear effects of built environment attributes on housing renters’ transit commuting, Chuan Ding, Tiantian Liu, Xinyu Cao, and Li Tian

Link

Integrating land use and greenway network for metro station area transit-oriented development, Chuan Ding, Yingjie Song, Xiangyu Qiao, Yu Zhang, Bin Yu, and Xiuzhi Zhang

Link

Analyzing detour behavior of metro passengers based on mobile phone data, Zhengyu Duan, Xiaolei Liu, Qing Yu, and Yi Li

Link

A game theoretic approach to study the impact of transportation policies on the competition between transit and private car in the urban context, Maryam Emami, Hossein Haghshenas, Ahmadreza Talebian, and Shehab Kermanshahi

Link

Has COVID-19 changed our loyalty towards public transport? Understanding the moderating role of the pandemic in the relationship between service quality, customer satisfaction and loyalty, Javad Esmailpour, Kayvan Aghabayk, Mohammad Aghajanzadeh, and Chris De Gruyter

Link

Demand for mitigating the risk of COVID-19 infection in public transport: The role of social trust and fatalistic beliefs, Mohsen Fallah Zavareh, Milad Mehdizadeh, and Trond Nordfjærn

Link

Rail transit station and neighbourhood change: A mixed-method analysis with respect to neighbourhood context, Amir Forouhar

Link

Maximizing space-time accessibility in multi-modal transit networks: an activity-based approach, Xiao Fu, William H.K. Lam, Bi Yu Chen, and Zhiyuan Liu

Link

Measuring joint space-time accessibility in transit network under travel time uncertainty, Xiao Fu, Yufan Zuo, Shanqi Zhang, and Zhiyuan Liu

Link

Cost Drivers of Electric Bus Contracts: Analysis of 33 Indian Cities, Ravi Gadepalli, Sushmitha Gumireddy, and Prateek Bansal

Link

Effects of spatial units and travel modes on urban commuting demand modeling, Fan Gao, Jinjun Tang, and Zhitao Li

Link

A network-distance-based geographically weighted regression model to examine spatiotemporal effects of station-level built environments on metro ridership, Fan Gao, Linchuan Yang, Chunyang Han, Jinjun Tang, and Zhitao Li

Link

Case studies of integration between activity-based demand models and multimodal assignment, A. Gemma, L. Mannini, V. Busillo, E. Cipriani, and U. Crisalli

Link

Traffic Micro-Simulation-Based Evaluation of Bus Priority With Queue Jump Lane on an Urban Corridor With Heterogeneous Traffic Operations, Tamojit Ghosh, Kinjal Bhattacharyya, and Bhargab Maitra

Link

Compensation and coordination mechanisms on China's railway public transportation service, Daqing Gong, Long Ren, Shifeng Liu, and Xiaojie Yan

Link

Developing public transportation resilience against the epidemic through government tax policies: A game-theoretic approach, Mohammad-Ali Gorji, Seyyed-Nader Shetab-Boushehri, and Meisam Akbarzadeh

Link

Dynamic Carriage Reserving for an Over-crowded Metro Junction Station, Junhua Guo, Xiaofang Xiao, and Jungang Shi